Π.Φ.Σ.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ POS _ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μάιος 21, 2020

Στα πλαίσια των διερευνητικών επαφών του Πανελλήνιου  Φαρμακευτικού Συλλόγου με τις τράπεζες για το θέμα της προμήθειας των POS και τη χορήγηση προϊόντων με ευνοϊκούς όρους για τα φαρμακεία σας κοινοποιούμε την απάντηση της τραπέζης Πειραιώς μετά την από 14/4/2020  επιστολή μας σύμφωνα με την οποία η προμήθεια για το POS εξομοιώνεται για όλους στο 0,7 % και υπάρχει δυνατότητα μείωσης υπό προϋποθέσεις. Επίσης στη συγκεκριμένη πρόταση προβλέπονται ευνοϊκοί όροι για τα φαρμακεία για συγκεκριμένα προϊόντα της τράπεζας

Σας επισυνάπτουμε τα σχετικά έντυπα

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/05/Πρόταση-Συνεργασίας-σε-ΠΦΣ-F.docx

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/05/Pharmacy360_Ενημερωτικό-Έντυπο-Πελάτη-v.6.docx

 

Posted in Uncategorized by