Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ