Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ιούνιος 17, 2018

Α) Γενικά

 • Ορίζονται οι όροι:

ιγ) Ως ‘’προκλητή ζήτηση’’ για την χορήγηση φαρμάκων, για Σκευάσματα Ειδικής θεραπευτικής Διατροφής, για την παραπομπή για διαγνωστικές εξετάσεις και διαγνωστικές θεραπευτικές ιατρικές πράξεις και άλλα ιατροτεχνολογικά θεραπευτικά μέσα πρόσθετης περίθαλψης, νοείται η ζήτηση που δεν αντιστοιχεί σε υπαρκτές ανάγκες υγείας του ασθενή.

ιδ) Ως ‘’κατευθυνόμενη συνταγογράφηση’’ νοείται η συνταγογράφησηφαρμάκων κατά σύστημα, που δεν ακολουθεί τους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας και όσα προβλέπονται από το ΠΔ 121/2008 και Ν. 4472/2017 ή η συνταγογράφηση Σκευασμάτων Ειδικής Θεραπευτικής Διατροφής, ή ιατροτεχνολογικών και θεραπευτικών μέσων ή παρακλινικών εξετάσεων ή διαγνωστικών και θεραπευτικών ιατρικών πράξεων, χωρίς ιατρική ένδειξη ή χωρίς να έχει προηγηθεί ιατρική εξέταση του ασθενή.

ιε) Ως ‘’κατευθυνόμενη εκτέλεση συνταγών ή παραπεμπτικών ή διαγνωστικών εξετάσεων ή ιατρικών πράξεων ή φυσικοθεραπειών’’ νοείται η με κάθε τρόπο υπόδειξη σε δικαιούχους από τον πάροχο υγείας, για εκτέλεση συνταγών ή ιατρικών παραπεμπτικών, σε συγκεκριμένα φαρμακεία ή συμβεβλημένους παρόχους πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και η –χωρίς επαρκή τρόπο εξήγησης όπως η μοναδικότητα στην περιοχή– κατεύθυνση από τον ιατρό, ποσοστού άνω του 50% των συνταγών φαρμάκων ή παραπεμπτικών εξετάσεων ή παραπεμπτικών ή παραπεμπτικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων ή παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας που έχει εκδόσει, σε συγκεκριμένο πάροχο υγείας.

 

 • Ανασφάλιστοι: «Παροχές που δημιουργήθηκαν ενόσω ο δικαιούχος είχε ασφαλιστική ικανότητα, καταβάλλονται έστω κι αν στη συνέχεια αυτός απώλεσε για οποιονδήποτε λόγο την ασφαλιστική του ικανότητα. Επίσης οι παροχές καταβάλλονται σε δικαιούχο που απώλεσε την ασφαλιστική του ικανότητα, εάν ο φορέας του χορηγήσει ασφαλιστική ικανότητα εκ των υστέρων, για το χρονικό διάστημα που αυτός την είχε απωλέσει.»

Β) Συνταγογράφηση:

 • Η φαρμακευτική αγωγή κατά την έξοδο από τις νοσοκομειακές δομές, συνταγογραφείται υποχρεωτικά από τον θεράποντα ιατρό της κλινικής και μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο περί Φαρμακευτικής Περίθαλψης του παρόντος Ε.Κ.Π.Υ.

 

 • Χρήση έντυπων συνταγολογίων γίνεται:

α) σε περιπτώσεις που καθορίζονται με εγκυκλίους του Οργανισμού,

β) σε περιοχές όπου η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν είναι εφικτή,

γ) σε περίπτωση που η πρόσβαση στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δεν είναι εφικτή για λόγους που αφορούν την διαθεσιμότητα του συστήματος, ύστερα από επίσημη ανακοίνωση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 • Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα και τα καλλυντικά δεν αποζημιώνονται.

 

 • Τα Γαληνικά σκευάσματα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με τιμές που καθορίζονται με Υ.Α., έπειτα από εισήγηση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και γνώμη του ΚΕΣΥ και με ποσοστό συμμετοχής του ασθενή 10% για όσες παθήσεις έχουν ενταχθεί σε θεραπευτικά πρωτόκολλα. Για όσες παθήσεις είναι εκτός θεραπευτικών πρωτοκόλλων, η συμμετοχή ορίζεται στο 25%.

Γ) Αναλώσιμα Διαβήτη:

 • Ειδικά για το αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό, ο καθορισμός της απαιτούμενης ποσότητας δύναται να αφορά χρονικό διάστημα διμήνου και δεν απαιτείται έγκριση.
 • Το υγειονομικό υλικό πρέπει να φέρει ειδική σήμανση ιχνηλάτησης (barcode) με τον αριθμό ΕΑΝ του προϊόντος και την ονομασία του, να έχει καταχωρηθεί στο σύστημα e-dapy του ΕΟΠΥΥ, με βάση τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ/ΕΟΠΥΥ και να φέρει πιστοποίηση για την καταλληλότητά του.
 • Όλες οι συμμετοχές θα είναι 0%  για ποσότητες υλικών ίσες με τις επιτρεπτές ταινιών μέτρησης σακχάρου κάθε κατηγορίας

Ποσότητες:

 Ταινίες μέτρησης Διαβήτη:

 • γίνονται 150/μήνα από 200/μήνα για ΣΔ Ι (6 κουτιά, αντί 8 σε δίμηνη)
 • γίνονται 150/μήνα από 200/μήνα για αντλία ινσουλίνης

 Βελόνες:

 • γίνονται 60/μήνα από 50/μήνα για ΣΔ ΙΙ με ινσουλίνη (120 δίμηνο αντί για 1 κουτί των 100)

Σκαρφιστήρες:

 • γίνονται 100/μήνα από 50/μήνα για ΣΔ ΙΙ με ινσουλίνη
 • γίνονται 50/δίμηνο αντί 200/έτος για ΣΔ ΙΙ με δισκία
 • γίνονται 150/μήνα από 200/μήνα για αντλία ινσουλίνης


Δ) Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής

 • Τα σκευάσματα Ειδικής θεραπευτικής διατροφής πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση ιχνηλάτησης (barcode)
 • Δεν θα χρειάζεται πια η συνταγογράφηση να είναι αποκλειστικά από Δ/ντή  Νοσοκομείου: «Για την πιστοποίηση, κατά πρώτη φορά, της νόσου και της αναγκαιότητας χορήγησης ειδικής θεραπευτικής διατροφής, απαιτείται γνωμάτευση ειδικευμένου Ιατρού, ειδικότητας σχετικής με την πάθηση, κάθε βαθμίδας από Νοσοκομείο ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό, Ενόπλων δυνάμεων ή συμβεβλημένο Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο»

Ε) Υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης

Απλό υγειονομικό υλικό για τη διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης χορηγείται μετά από γνωμάτευση νεφρολόγου και η αποζημίωσή του καθορίζεται με απόφαση Δ.Σ. Απαιτείται η προσκόμιση του παραστατικού αγοράς κάθε είδους, εκτός και αν χορηγείται από αποθήκες ή φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Τα χορηγούμενα είδη είναι:

= Αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης,

= χάρτινες μάσκες μιας χρήσης,

= αποστειρωμένες γάζες,

= αυτοκόλλητες γάζες,

= σύριγγες με τις αντίστοιχες βελόνες,

= λευκοπλάστ υποαλλεργικό,

= αντιμικροβιακά διάφανα αυτοκόλλητα επιθέματα συγκράτησης καθετήρων, ταινίες ελέγχου περιτονίτιδας,

= οινόπνευμα, χαρτοβάμβακα σε φύλλα του 1 Kg,

Posted in Uncategorized by