Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΝΕΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Σ.Δ.

Ιούνιος 17, 2018

Οι νέες ποσότητες θα ισχύσουν πιθανόν από 1/07/2018.

 Αναλώσιμα Διαβήτη:

  • Ειδικά για το αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό, ο καθορισμός της απαιτούμενης ποσότητας δύναται να αφορά χρονικόδιάστημα διμήνου και δεν απαιτείται έγκριση.
  • Το υγειονομικό υλικό πρέπει να φέρει ειδική σήμανση ιχνηλάτησης (barcode) με τον αριθμό ΕΑΝ του προϊόντος και την ονομασία του, να έχει καταχωρηθεί στο σύστημα e-dapy του ΕΟΠΥΥ, με βάση τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ/ΕΟΠΥΥ και να φέρει πιστοποίηση για την καταλληλότητά του.
  • Όλες οι συμμετοχές θα είναι 0%  για ποσότητες υλικών ίσες με τις επιτρεπτές ταινιών μέτρησης σακχάρου κάθε κατηγορίας

Ποσότητες:

 Ταινίες μέτρησης Διαβήτη:

  • γίνονται 150/μήνα από 200/μήνα για ΣΔ Ι (6 κουτιά, αντί 8 σε δίμηνη)
  • γίνονται 150/μήνα από 200/μήνα για αντλία ινσουλίνης

 Βελόνες:

  • γίνονται 60/μήνα από 50/μήνα για ΣΔ ΙΙ με ινσουλίνη (120 δίμηνο αντί για 1 κουτί των 100)

Σκαρφιστήρες:

  • γίνονται 100/μήνα από 50/μήνα για ΣΔ ΙΙ με ινσουλίνη
  • γίνονται 50/δίμηνο αντί 200/έτος για ΣΔ ΙΙ με δισκία
  • γίνονται 150/μήνα από 200/μήνα για αντλία ινσουλίνης
Posted in Uncategorized by