Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ