Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε-ΔΑΠΥ

Οκτώβριος 31, 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε, ότι επανεργοποιείται η καταχώρηση γνωματεύσεων, οι οποίες εκτελέστηκαν, από 23/10/2017
και στο εξής. Η καταχώρηση πραγματοποιείται, στο eΔΑΠΥ Παροχών, μέσω της επιλογής της νέας φόρμας, για το
αναφερόμενο χρονικό διάστημα, η οποία περιλαμβάνει την υποχρεωτική καταχώρηση του κωδικού
ΕΟΠΥΥ_ΕΚΑΠΤΥ, σε σύνδεση με την ανώτερη τιμή διάθεσης, κάθε είδους. Η αναφερόμενη τιμή δύναται να μειωθεί
από τον πάροχο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι υφιστάμενες ανακοινώσεις, οδηγίες και προθεσμίες υποβολής.
Καταχώρηση εκτελεσμένων γνωματεύσεων Οκτωβρίου 2017
1. Η διαδικασία καταχώρησης εκτελεσμένων γνωματεύσεων με ημερομηνία εκτέλεσης μέχρι τις 22/10/2017
γίνεται από την επιλογή
Παραστατικά-Ιατρικών Υλικών-Καταχώρηση πριν από 23/10/2017 (Νέο)
2. Η διαδικασία καταχώρησης εκτελεσμένων γνωματεύσεων με ημερομηνία εκτέλεσης από 23/10/2017
γίνεται από την επιλογή
Παραστατικά-Ιατρικών Υλικών-Καταχώρηση από 23/10/2017 (Νέο)
Οδηγίες καταχώρησης Κωδικού ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ στην εφαρμογή eΔΑΠΥ Παροχών
Είναι απαραίτητο να καταχωρηθεί ο κωδικός ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ (13 ψηφία)
Ο κωδικός ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ δύναται να αναζητηθεί επιλέγοντας το μπλε ερωτηματικό.
2/3
Η Αναζήτηση γίνεται με:
 Κωδικό ΕΑΝ
 Εμπορική Ονομασία
 Κωδικό Υλικού
 συνδυασμό των παραπάνω
και επιλέγεται «Αναζήτηση», όπως εμφανίζεται στο παρακάτω παράδειγμα.
Στη συνέχεια επιλέγεται η γραμμή του υλικού, που πρέπει να καταχωρηθεί, αλλάζει το χρώμα σε γκρι και
επιλέγεται το κουμπί «Επιλογή». Στην αρχική οθόνη με tab εμφανίζεται η περιγραφή του υλικού και
συμπληρώνεται αυτόματα ο Κωδικός Υλικού.
Στην περίπτωση που ο Κωδικός ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ αντιστοιχεί σε περισσότερους Κωδικούς Υλικών, όπως συμβαίνει πχ
στα Επιθέματα Μερικού και Ολικού πάχους, τότε ο Κωδικός Υλικού δεν συμπληρώνεται αυτόματα και επιλέγεται
από τον χρήστη .
3/3
Τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνονται όπως ίσχυε μέχρι σήμερα και επιλέγεται «Εισαγωγή»
Έχει προστεθεί η στήλη με τον Κωδικό ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ.
Σε περίπτωση, που ένα υλικό δεν έχει καταχωρηθεί σωστά, επιλέγεται το εικονίδιο και μετά τη διόρθωση των
στοιχείων, επιλέγεται «Μεταβολή». Με τον ίδιο τρόπο επιλέγεται «Διαγραφή» στην περίπτωση που απαιτείται
διαγραφή της εγγραφής.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για όλα τα υλικά της γνωμάτευσης και στο τέλος επιλέγεται «Αποθήκευκευση

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ->EOPYYEΚΑΠΤΥ <-

 

Posted in Uncategorized by