Π.Φ.Σ.-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Νοέμβριος 3, 2017
Αθήνα,  3-11-2017      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ.     3901            
ΝΠΔΔ  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι κατόπιν της σχετικής υπ’ αριθμόν 5/25.10.2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ., υπεγράφη νέα Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων με τον ΕΟΠΥΥ, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ήτοι από 01.11.2017 έως 31.10.2018, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες με την προηγούμενη συλλογική σύμβαση.  .

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                                   ΣΕΡΑΦΕΙΜ  ΖΗΚΑΣ

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized by