Π.Φ.Σ.-ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ Φ.Υ.Κ.

Φεβρουάριος 18, 2020

Αθήνα 18/02/2020
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Αρ. Πρωτ. 590
ΝΠΔΔ

Προς τους Προέδρους
των Φαρμακευτικών Συλλόγων
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την « Συλλογική Σύμβαση για την Διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους»
που υπεγράφη σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2020 με τον ΕΟΠΥΥ.
Το περιεχόμενο της Σύμβασης είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης του κλάδου της 21ης Σεπτεμβρίου 2019, καθώς και με το περιεχόμενο του Μνημονίου
Συνεργασίας που υπέγραψε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος με το Υπουργείο Υγείας
στις 3 Φεβρουαρίου 2020.
Με την ως άνω Σύμβαση ο κλάδος κάνει ένα αποφασιστικό βήμα τόσο για την εξυπηρέτηση των
ασθενών με σοβαρές ασθένειες όσο και για την διεύρυνση της συμμετοχής των φαρμακοποιών
στην αγορά Φαρμάκων Υψηλού Κόστους.
Να τονιστεί ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει ρητά την καθιέρωση επιστημονικής αμοιβής
για τους φαρμακοποιούς μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου.
Σας επισυνάπτουμε:
1. Το πλήρες κείμενο της Συλλογικής Σύμβασης
2. Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψε ο ΠΦΣ με το Υπουργείο Υγείας
3. Την Υπουργική Απόφαση ΕΑΛΕ/Γ.Π. 8615/18-2-2020

Μπορείτε να δείτε τα έγγραφα στα  παρακάτω  link

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/02/ΜΝΗΜΟΝΙΟ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΓΙΑ-ΦΥΚ.pdf

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/02/Συλλογικη-συμβαση-για-ΦΥΚ_18022020_130358.pdf

ΦΕΚ

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/02/ΦΕΚ.pdf

 

 

Posted in Uncategorized by