Π.Φ.Σ.-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΥΛΩΝ BARCODES

Οκτώβριος 12, 2018

Αθήνα,11 /10/2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 5077
ΝΠΔΔ

Προς : Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Σωτήριο Μπερσίμη

Κύριε Πρόεδρε,

Σχετικά με το θέμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας των άυλων barcodes και ιδιαίτερα για
το εύρος της μεταβατικής περιόδου, υπενθυμίζω τη συμφωνία που όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς
( ΕΟΠΥΥ, ΠΦΣ, και Σύλλογος Παρόχων), συνομολογήσαμε στις αρχές του καλοκαιριού στις
εγκαταστάσεις του ΕΟΠΥΥ στην Πεύκη, με βάση την οποία θα ίσχυε το μικτό καθεστώς
(άυλα και φυσικά κουπόνια) μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων των φαρμακείων.
Επειδή η περίοδος αυτή δεν μπορεί να είναι ατέρμονη, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να εκδώσετε
οδηγία προς τους παρόχους ώστε άμεσα να σταματήσουν τον εφοδιασμό των φαρμακείων με
προϊόντα παλαιάς σήμανσης έτσι ώστε μέχρι τέλους του έτους να έχουν εξαντληθεί τα
αποθέματα των φαρμακείων και από την 1/1/2019 να λειτουργήσει ομαλά η νέα διαδικασία.
Αυτονοήτως , τα όποια λίγα σκευάσματα παραμείνουν στα φαρμακεία, θα αντικαθίστανται από
άλλα με δέσμευση των παρόχων.
Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Posted in Uncategorized by