Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Οκτώβριος 9, 2018

Αθήνα, 9/10/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                             Αρ. Πρωτ. 5049
ΝΠΔΔ

Προς: Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Όπως γνωρίζετε, εξαιτίας της αναντιστοιχίας επικολλούμενων κουπονιών και αντίστοιχων
κωδικών ΕΑΝ στο παραστατικό εκτέλεσης και για γνωματεύσεις που εκτελέστηκαν έως
30.6.2018, οι περιφερειακές διευθύνσεις προέβησαν σε περικοπές αυτών.
Μετά από παρέμβαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ανεστάλη η διαδικασία
των περικοπών αυτών έως ότου, οι εταιρείες προσκομίσουν στον ΕΟΠΥΥ στοιχεία
ταυτοποίησης των προϊόντων αυτών.
Επομένως για τις παραπάνω περιπτώσεις, δεν προβαίνουμε σε έκδοση πιστωτικών τιμολογίων
ούτε σε ενστάσεις.

Posted in Uncategorized by