Π.Φ.Σ.- ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Σεπτέμβριος 29, 2018
ΑΘΗΝΑ,28/9/2018
Αρ. Πρωτ.  4891
Για το θέμα που έχει προκύψει σχετικά με την περικοπή από τις ΠΕΔΙ, των προϊόντων αναλωσίμων ΣΔ των εταιρειών ROCHE, ταινίες ACCUCHEK AVIVA, BD βελόνες και FORA ταινίες, στα όποια ο κωδικός ΕΑΝ δεν αναγράφεται στην ταινία γνησιότητας (στο αυτοκόλλητο πλαίσιο) αλλά αναγράφεται στο κουτί, ο ΕΟΠΥΥ με έγγραφο του Γενικού Δ/ντη Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, κ. Αγγούρη στις 17/05/18 έδινε μεταβατικό στάδιο συμμόρφωσης των προμηθευτών έως και 30/06 χωρίς περικοπές.
Επομένως o ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να  επανακοινοποιήσει προς τις ΠΕΔΙ το εν λόγω έγγραφο, με την οδηγία να μην περικόπτονται τα συγκεκριμένα προϊόντα με το παραπάνω πρόβλημα έως και τις 30/6.
                                                                        ΜΕ ΤΙΜΗ
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
          ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ
Posted in Uncategorized by