Π.Φ.Σ.-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π.Φ.Σ.

Σεπτέμβριος 11, 2017

Αρ. Πρωτ. 3080

 

Προς

Τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Α. Παρακαλείσθε όπως την 15η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ, προσέλθετε στη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του (Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου αρ. 5 στον 1ο όροφο) και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, την 16η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως :

  1. Πορεία πληρωμών ΕΟΠΥΥ φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διαιτητικών σκευασμάτων ειδικής διατροφής.
  2. Ορισμός Ορκωτών Λογιστών (σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 57 του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Φ.Σ.)
  3. Συνδικαλιστικά θέματα

                                                                                                                                          

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

Posted in Uncategorized by