Π.Φ.Σ.-ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Σεπτέμβριος 14, 2018
Αθήνα, 14/9/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΝΠΔΔ  

 

 

 

                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπήρξε πρόβλημα στην εκτύπωση των ιατρικών γνωματεύσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων , στις οποίες δεν εμφανίζονταν οι περιγραφές των προϊόντων. Επικοινωνήσαμε με τον ΕΟΠΥΥ ο οποίος αναγνώρισε την ύπαρξη του προβλήματος το οποίο και αποκατέστησε. Οι γνωματεύσεις αυτές πρέπει να επανεκτυπωθούν  από τους συνταγογράφους  γιατρούς ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση τους.

Εκ του ΠΦΣ

Posted in Uncategorized by