Π.Φ.Σ.-ΑΠΟΔΟΣΗ REBATE ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ

Αύγουστος 30, 2019

Αθήνα, 29-8-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                       Αρ. Πρωτ. 3342
ΝΠΔΔ

Προς

Τον Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ
κ. Βασίλειο Πλαγιανάκο
Κοιν. Κυρία Γιώτα Λίτσα, Προισταμένη Διευθυνσης Φαρμάκου

Θέμα: Απόδοση rebate για φαρμακεία που ήταν σε καθεστώς παρακράτησης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα φαρμακεία τα
οποία βρίσκονται σε καθεστώς παρακράτησης και αφορά την απόδοση του rebate μετά την
λήξη της παρακράτησης.
Πιο συγκεκριμένα για τα φαρμακεία αυτά για το χρονικό διάστημα που έχουν παρακράτηση,
ο ΕΟΠΥΥ δεν εισπράττει το rebate που αναλογεί. Το πρόβλημα εντοπίζεται στις περιπτώσεις
που λήγει η παρακράτηση, όποτε ο ΕΟΠΥΥ ζητά την καταβολή εφάπαξ του rebate .
Το αποτέλεσμα είναι τα φαρμακεία λόγω και της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης, να
αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας και να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους .
Για τον λόγο αυτό ζητάμε η καταβολή του rebate σε αυτές τις περιπτώσεις, να γίνεται σε
ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.
Εν αναμονή της απάντησης σας.

Posted in Uncategorized by