Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΚΑ 2021 ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ