Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΣΥΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ