Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ