Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Υ.Υ.

Ιούνιος 30, 2021

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Posted in Uncategorized by