Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ