Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Μάρτιος 15, 2019

Aθήνα, 15/3/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                     Αρ. Πρωτ. 1105
ΝΠΔΔ

 

Προς: Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4600 οι πιστοποιημένοι ιδιώτες ιατροί
δύνανται να συνταγογραφούν φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις, και διαγνωστικές εξετάσεις σε
δικαιούχους ανασφάλιστους τουΝ.4368/16.
Οι θεραπευτικές πράξεις και οι διαγνωστικές εξετάσεις θα εκτελούνται μόνο σε δημόσιες δομές
υγείας.

Posted in Uncategorized by