Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΔΟΕΑΠ

Σεπτέμβριος 10, 2018

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας
Όσον αφορά της υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου
και του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως
(Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) διευκρινίζονται τα εξής:
1. Oι συνταγές θα στέλνονται στην εξής διεύθυνση:
Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως
Υπόψιν κας Μαρίας Γκιώνη
Γ. Σισίνη 18 & Ηριδανού
ΤΚ 11528
Ιλίσια
2. Τα τιμολόγια θα κόβονται στα εξής στοιχεία :
Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως
Γ. Σισίνη 18 & Ηριδανού
ΤΚ 11528
Ιλίσια
ΑΦΜ: 090001379
ΔΟΥ: Δ΄ΑΘΗΝΩΝ
2
3. Για διευκρινίσεις σχετικά με τις εκκαθαρίσεις οι φαρμακοποιοί μπορούν να
επικοινωνούν με τις κ.κ. Γεωργιτζίκη και Τσακίρη, στα τηλέφωνα 210-7264706 και
210-7264733

Posted in Uncategorized by