Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ Ε-ΔΑΠΥ

Σεπτέμβριος 6, 2018

Μαρούσι , 06/09/2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Παράταση εκτέλεσης γνωματεύσεων με τη χρήση άυλων μοναδικών
αριθμών αποζημίωσης Ιατροτεχνολογικών, Υγειονομικών Υλικών και
Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής (άυλα barcodes)

Σε συνέχεια της από 28/06/2018 ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού, για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος διάθεσης άυλων
μοναδικών αριθμών αποζημίωσης Ιατροτεχνολογικών, Υγειονομικών Υλικών και
Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής (άυλα barcodes), μέσω της ειδικής εφαρμογής
(https://apps.eopyy.gov.gr), σας ενημερώνουμε ότι από 10/09/2018, η εκτέλεση
γνωματεύσεων θα ξεκινήσει να πραγματοποιείται και με τη χρήση των άυλων
κωδικών για όσους εισαγωγείς / κατασκευαστές έχουν ήδη λάβει έγκριση των
αιτήσεων τους. Το σύστημα εκτέλεσης γνωματεύσεων θα λειτουργήσει παράλληλα
μέχρι τις 30/09/2018, λαμβάνοντας παράταση από την αρχική ημερομηνία
υποχρεωτικής εκτέλεσης μόνο με τα άυλα barcodes (01/09/2018) λόγω του
μεγάλου όγκου των αιτήσεων που έχουν γίνει και με στόχο την ομαλή μετάβαση
στο νέο τρόπο εκτέλεσης γνωματεύσεων με άυλους κωδικούς.
Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Τμήμα Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης
– Τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγ/κού Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής
Διατροφής, προχωρά με εντατικούς ρυθμούς στην εξέταση των αιτημάτων και σε
σύντομο χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης.
Για διευκρινίσεις επί της διαδικασίας καταχώρησης της αίτησης και απόδοσης
άυλων κωδικών, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο e-mail:
barcodes.support@eopyy.gov.gr

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Posted in Uncategorized by