Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΑΠΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ