Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ