Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Δεκέμβριος 30, 2019

 

Σας υπενθυμίζουμε τι πρέπει να κάνουμε τωρα που τελειώνει η χρονιά και αρχίζει η καινούργια

Πιστωτικά Τιμολόγια για το rebate- Περικοπές

Όπως ενημερωθήκαμε από την ΚΜΕΣ μέχρι αύριο 31.12 θα έχουν αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη της ΚΜΕΣ οι βεβαιώσεις που αφορούν στις παρακρατήσεις του rebate καθώς και των πιθανών περικοπών για το έτος 2019 .
Κάθε φαρμακείο θα πρέπει να εκδώσει Πιστωτικό Τιμολόγιο με ημερομηνία μέχρι  31.12.2019  Στην πύλη της ΚΜΕΣ θα υπάρχει και εφαρμογή που θα δίνει την δυνατότητα  έκδοσης Πιστωτικού Τιμολογίου σε προσυμπληρωμένη φόρμα.
Στην βεβαίωση θα υπάρχει ανάλυση των ποσών της παρακράτησης ανά κατηγορία  ΦΠΑ. Το πιστωτικό Τιμολόγιο θα πρέπει να συνυποβληθεί με τα υπόλοιπα παραστατικά  εκτός  του φακελου υποβολής που αφορά στο μήνα Δεκέμβριο του 2019.

Πίνακας Απογραφής Φαρμάκων του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει μέχρι αύριο 31.12.2019 να γίνει απογραφή των ποσοτήτων των ναρκωτικών φαρμάκων του ν. 3459/2006 που διαθέτουν τα  φαρμακεία. Βάσει της νομοθεσίας οι καταστάσεις απογραφής των φαρμακείων θα πρέπει να  υποβληθούν στις τοπικές Διευθύνσεις Υγείας μέχρι 15.1.2020.  Στις καταστάσεις αυτές θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία του Φαρμακείου , τα αποθέματα των φαρμάκων του ν. 3459/2006 την 31.12.2019 και τέλος η ημερομηνία παράδοσης στην Υπηρεσία και να υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή του Φαρμακείου.

Η κατάσταση του κάθε φαρμακείου συμπληρώνεται εις διπλούν. Από αυτές το ένα  διπλότυπο κατατίθεται στην Υπηρεσία και το άλλο επιστρέφεται υπογεγραμμένο  και σφραγισμένο από την Υπηρεσία και φυλάσσεται στο Φαρμακείο.
Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να υποβληθεί και Κατάσταση Ναρκωτικών του  Κρατικού Μονοπωλίου στις τοπικές διευθύνσεις υγείας μέχρι 15.1.2020.

Συνταγές  ΤΥΠΕΤ και ΕΔΟΕΑΠ

Θα πρέπει μέχρι τις 10/01/2020 να στείλετε στην γραμματεία του  Συλλόγου τους φακέλους με την υποβολή των συνταγών των ταμείων ΤΥΠΕΤ και ΕΔΟΕΑΠ.

Πρέπει όλες οι συνταγές του 2019 να σταλούν στα ταμεία ,γι’ αυτό στείλτε έστω κι αν έχετε μόνο μια συνταγή.

 

 

Posted in Uncategorized by