Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Δεκέμβριος 30, 2019

Διαθέσιμη είναι πλέον η 2η ΕΝΟΤΗΤΑ του ολοκληρωμένου «Εκπαιδευτικού  Προγράμματος Πιστοποίησης Φαρμακοποιών σε Θέματα Εμβολιασμού Ενηλικών» που αφορά στον αντιγριπικό εμβολιασμό και στη χορήγηση  αντιτετανικού ορού. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο υλικό που έχει συμπεριληφθεί στην ενότητα, έτσι ώστε να εκπαιδευτείτε και να προετοιμαστείτε για την διαδικασία της Εξέτασης και της Πιστοποίησης που θα πραγματοποιηθεί το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.
Η 2η Ενότητα αποτελεί το πλέον ουσιαστικό τμήμα του εκπαιδευτικού
προγράμματος. Η μελέτη της είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων: έξι ειδικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικό video για την διαδικασία του εμβολιασμού, τρισδιάστατο μοντέλο βιωματικής εκπαίδευσης για την προσομοίωση της διαδικασίας και ειδική υποενότητα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  (παρόμοιες με αυτές που θα κληθείτε να απαντήσετε κατά την διαδικασία της  Εξέτασης). Στόχος του υλικού και των μεθόδων που έχουν επιλεγεί είναι η  ολοκληρωμένη εκπαίδευση και υποστήριξη σας στη διαδικασία του εμβολιασμού  σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις ισχύουσες καλές πρακτικές.

Posted in Uncategorized by