Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Νοέμβριος 8, 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Αθήνα 07/11/2019
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, με την απόφαση Αριθμ. Γ5α/ Γ.Π. οικ. 49734, περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και
διαδικασίας πιστοποίησης φαρμακοποιών για την διενέργεια στα φαρμακεία εποχιακού εμβολιασμού και
χορήγησης αντιτετανικού ορού στους πολίτες», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2811//4-9-2019, ορίστηκε η
διαδικασία Πιστοποίησης των Φαρμακοποιών, προκειμένου να διενεργούν στα φαρμακεία εποχιακό
εμβολιασμό και να χορηγούν αντιτετανικό ορό στους πολίτες.
Υπεύθυνη για τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και τον τρόπο εξέτασης των φαρμακοποιών
ορίστηκε η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ η
διαδικασία εκπαίδευσης, εξέτασης και πιστοποίησης των φαρμακοποιών θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως
(e-learning), μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΙΔΕΕΑΦ (www.ideeaf.gr)
Οι ενότητες του Εκπαιδευτικού Υλικού για τον Εμβολιασμό θα είναι οι παρακάτω :
1) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
: Τεχνικές Παρακίνησης για τον Εμβολιασμό (Προαιρετική Ενότητα)
2) ΕΝΟΤΗΤΑ 2η
: Τεχνικές Εμβολιασμού σε Ενήλικες (Υποχρεωτική Ενότητα)
3) ΕΝΟΤΗΤΑ 3η
: Διαδικασία Πιστοποίησης Εμβολιασμού σε Ενήλικες (Υποχρεωτική Ενότητα)
4) ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
: Το υλικό της ενημερωτικής καμπάνιας για την ευαισθητοποίησης του κοινού για την
αναγκαιότητα του εμβολιασμού που δημιούργησε ο ΠΦΣ σε συνεργασία με την ΕΣΗΕΑ (Προαιρετική
Ενότητα).
Από σήμερα, αναρτώνται οι 1η & 4η
Ενότητα, με εκπαιδευτικό υλικό για την ορθή προσέγγιση των πελατών σας,
στην κατεύθυνση της ανάδειξης του ρόλου του φαρμακοποιού ως λειτουργού στην πρόληψη και προαγωγή της
υγείας. Πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμες, τόσο η ενότητα που αφορά τις Τεχνικές διενέργειας του
εμβολιασμού, όσο και η ενότητα με την διαδικασία της Πιστοποίησης (σχετική ειδοποίηση θα σας αποσταλεί)
Σας καλούμε να τις μελετήσετε, ως προπαρασκευή για την τελική πιστοποίηση, και όσοι δεν έχετε εγγραφεί στην
πλατφόρμα ΙΔΕΕΑΦ να εγγραφείτε άμεσα.
Για την Πιστοποίησή σας πραγματοποιείστε την είσοδό σας στην πλατφόρμα
των εμβολιασμών από την αρχική σελίδα www.ideeaf.gr και κάνετε κλικ στο
σύνδεσμο “ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ”.

Για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Ο πρόεδρος
Απόστολος Βαλτάς
Για το ΙΔΕΕΑΦ
Ο πρόεδρος
Σεραφείμ Ζήκας

Posted in Uncategorized by