Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Νοέμβριος 8, 2019

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Σύμφωνα με την απόφαση 416 της 23 Αυγούστου 2019 του Δ.Σ. οι
εκλογές του Φ.Σ.Πιεριας θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 10
Νοεμβρίου 2019 και στην περίπτωση μη απαρτίας την Κυριακή 17
Νοεμβρίου 2019.

Posted in Uncategorized by