Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

Μάιος 23, 2020

Παρατείνεται μέχρι 30/09/2020 η άυλη συνταγογράφηση .Επίσης λόγω μείωσης του ΦΠΑ απο 13% σε 6% μειώνεται η τιμή αποζημείωσης των ταινιών μέτρησης σακχαρώδη διαβήτη σε 18.30  € με ΦΠΑ.

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/05/ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΑΥΛΗΣ-ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΟΡΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΩΝ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ-ΓΙΑ-ΤΑΙΝΙΕΣ-ΜΕΤΡΗΣΗΣ-ΣΑΚΧΑΡΟΥ.pdf

Δειτε τα δυο ΦΕΚ

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-1929-Β_20.05.2020_Παράταση-άυλης-συνταγογραφησης.pdf

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-1944_Β_21.5.2020_ΤΑΙΝΙΕΣ-ΚΕΤΟΝΩΝ_ΣΑΚΧΑΡΟΥ.pdf

Posted in Uncategorized by