Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ 2019