Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ SELF TEST