Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ SELF TEST