Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ- ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νοέμβριος 24, 2017

To   Δ.Σ. του Π.Φ.Σ.  αποφάσισε στην συνεδρίαση του ομόφωνα την μη συμμετοχή των φαρμακοποιών στην διαδικασία παραλαβής αίτησης  για την χορήγηση Α.Δ.Δ.Υ. (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής )  usb token   της ΗΔΙΚΑ.

Posted in Uncategorized by