Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ- ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΗΝΥΜΑ

Νοέμβριος 21, 2017
Αθήνα, 21/11/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ  

 

 

Ενημερώστε τα μέλη σας να μην προβούν σε καμία ενέργεια  και να μην υπογράψουν οποιοδήποτε χαρτί  σχετικά με το μήνυμα που εμφανίζεται στην  e-syntagografisiγια αίτηση παραλαβήςΑΔΔΥ (ασφαλής διάταξη δημιουργίας υπογραφής -usbtoken). Το θέμα θα συζητηθεί στο ΔΣ του ΠΦΣ την πέμπτη 23.11.2017.

 

 

Εκ του ΠΦΣ

Posted in Uncategorized by