Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ- Ε-ΔΑΠΥ ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑYΛΩΝ BARCODE

Νοέμβριος 8, 2018

Μαζική εισαγωγή ΑΥΛΩΝ Barcode

∆ίνεται η δυνατότητα κατά την εκτέλεση γνωµάτευσης να γίνεται µαζική εισαγωγή
των άυλων barcode.
Τα barcode πρέπει να χωρίζονται µε τον χαρακτήρα ; όπως φαίνονται στην παρακάτω

00000123456789101112;

00000123456789101234;

00000123456789105678;

 

Posted in Uncategorized by