Φ.Σ.Π.-ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ Τ.Σ.Α.Υ.

Νοέμβριος 8, 2018
Αναδρομικές Διαφορές από Ασφαλιστικές Κατηγορίες για Νέους Ασφαλισμένους Α’ Εξάμηνο 2014

Από σήμερα 02/11/2018 είναι αναρτημένα τα ειδοποιητήρια των διαφορών ασφαλιστικής κατηγορίας για τους Νέους Ασφαλισμένους  στον ηλεκτρονικό προσωπικό φάκελο του κάθε  ασφαλισμένου  στο  www.tsay.gr,  το διάστημα  που  αφορούν  είναι  το Α΄ εξάμηνο του 2014 και ημερομηνία λήξης των πληρωμών τους είναι η 30/11/2018.

Posted in Uncategorized by