Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17/11/2019

Σεπτέμβριος 26, 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                           26/9/2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:1050
ΦΑΡΜ/ΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ολοκληρώνει τον Δεκέμβριο την τριετή θητεία του και στη
συνεδρίασή του της 23ης Αυγούστου 2019 αποφάσισε, όπως προβλέπεται από την
Φαρμακευτική Νομοθεσία, την προκήρυξη εκλογών για τις 10 Νοεμβρίου και σε
περίπτωση έλλειψης απαρτίας για την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019.
Οι εκλογές πραγματοποιούνται για την ανάδειξη:

-Εννέα (9) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο
– Ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους για το Πειθαρχικό
Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας
– Τριών (3) Τακτικών και τριών (3) Αναπληρωματικών αντιπροσώπων για τον
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στην αίθουσα Συνελεύσεων του ΣΥ.ΦΑ. Πιερίας
Σύμφωνα με την Φαρμακευτική Νομοθεσία:
Οι εκλογές, σύμφωνα με το νόμο, διεξάγονται με το σύστημα των συνδυασμών. Οι
υποψήφιοι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι, μετά την ανάρτηση του εκλογικού καταλόγου,
πρέπει να θέσουν υποψηφιότητα τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την
ημερομηνία των εκλογών, δηλαδή έως τις 10 Οκτωβρίου 2019, με γραπτή
δήλωσή τους (η δήλωση επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης), ότι μετέχουν
σε συγκεκριμένο συνδυασμό. Απαγορεύεται στους υποψηφίους να μετάσχουν σε
περισσότερους από έναν συνδυασμούς (με δήλωση που συμπεριλαμβάνεται στο
έντυπο δήλωσης υποψηφιότητας). Οι υποψήφιοι σύμβουλοι ή
αντιπρόσωποι πρέπει να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους στα γραφεία του
Συλλόγου έως την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου και ώρα 14:30.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Φ.Σ.Π. που πληρούν τις
προϋποθέσεις του Νόμου, ανεξαρτήτως χρόνου λειτουργίας του φαρμακείου τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3601/28, για να είναι κάποιος υποψήφιος απαιτείται :
Α) Να είναι διπλωματούχος φαρμακοποιός.
Β) Να εκπλήρωσε την στρατιωτική υποχρέωσή του ή να έχει απαλλαχθεί νόμιμα.
Γ) Να μη στερείται της ελευθέρας διαχειρίσεως της περιουσίας του.
Δ) Να μην καταδικάσθηκε σε εγκληματική ποινή που να συνεπάγεται τις προβλεπόμενες
από τα άρθρα 22 και 24 του Ποινικού Νόμου, ή να μη διατελεί υπό κατηγορία που
συνεπάγεται τέτοια ποινή, με παραπεμπτικό βούλευμα.
Ε) Να κατέχει τα εκλογικά του δικαιώματα όπως περιγράφονται στον παρόντα νόμο.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κουιμτζίδης Ελευθέριος                                                                                 Αγαπούδας Δημήτριος

 

Posted in Uncategorized by