Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Οκτώβριος 23, 2017

Ο   Φ.Σ.Πιεριας με απόφαση του αναστέλλει την χορήγηση ιατροτεχνολογικων και σκευασμάτων ειδικής διατροφής στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  λόγω της  αδυναμίας  του  οργανισμού να λειτουργήσει  το Ε-ΔΑΠΥ  σήμερα, όπως είχε ενημερώσει, παρότι το  νέο Φ.Ε.Κ. θα ισχύσει κανονικά και με κίνδυνο μη αποζημίωσης σε προϊόντα που θα χορηγήσουμε.

Η αναστολή θα ισχύσει μέχρι την λειτουργία της νέας εφαρμογής.

 

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Posted in Uncategorized by