Π.Φ.Σ.-ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ιούλιος 24, 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ.4041
ΝΠΔΔ

Προς
1)Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας
2) Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών
Κοινοποίηση : ΟΣΦΕ

Αξιότιμοι κύριοι
Προκειμένου να καλύψουμε μέρος των αναγκών των κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών
παρακαλούμε να συνδράμετε με την αποστολή φαρμακευτικού υλικού στα γραφεία του ΠΦΣ
(Πειραιώς 134) ώστε να προωθηθούν έγκαιρα στους πυροπαθείς .
Υπεύθυνος κ. Βασίλειος Χατζημάρκου τηλ. 2103410372, email : pfs@ath.forthnet.gr

Posted in Uncategorized by