Π.Φ.Σ.-ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΑΝ

Μάιος 18, 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ.     2002            
ΝΠΔΔ  

 

 

Προς

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους

της χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σας επισυνάπτουμε  ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ , η οποία εκδόθηκε κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 1766 /4.5.2018 εγγράφου μας,  που αφορούσε στην υποχρεωτικότητα να αναγράφονται στα επικολλημένα κουπόνια ο κωδικός ΕΑΝ, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ και η εμπορική ονομασία του προϊόντος.

Στο έγγραφο μας είχαμε τονίζει ότι αυτό είναι αδύνατον να εφαρμοσθεί και ότι αρκούσαν ο Κωδικός ΕΑΝ και η εμπορική ονομασία. Σε αντίθετη περίπτωση θα παρέμενε ένα αδιάθετο στοκ στα φαρμακεία με τεράστια οικονομική ζημιά γι’ αυτά.

Ο ΕΟΠΥΥ ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας διευκρινίζοντας ότι αρκεί η αναγραφή κωδικού ΕΑΝ και η εμπορική ονομασία , η επικόλληση αυτών των ταινιών αφορά μόνο στα ΣΕΔ και στο Υγειονομικό Υλικό  και ταυτόχρονα έδωσε παράταση στους προμηθευτές από 1/6/2018 μέχρι 30/6/ 2018 για την συμμόρφωση στην ανακοίνωση  την οποία σας παραθέτουμε.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν ερωτημάτων που μας έχουν τεθεί, σας γνωρίζουμε ότι, η από 30-4-2018
ανακοίνωση του Οργανισμού αναφορικά με την υποχρέωση επικόλλησης ταινιών
γνησιότητας (κουπονιών) που φέρουν τους κωδικούς ΕΑΝ που έχουν δηλωθεί στο
μητρώο ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ, αφορά στα προϊόντα των συμβάσεων των ΣΕΔ και
Υγειονομικού Υλικού και όχι στα υλικά της σύμβασης της Πρόσθετης Περίθαλψης. Οι
ταινίες γνησιότητας θα πρέπει να φέρουν απαραιτήτως τον κωδικό ΕΑΝ είδους,
καθώς και την εμπορική ονομασία του προϊόντος .
Προκειμένου οι προμηθευτές των συμβάσεων α) ΣΕΔ και β) Υγειονομικού Υλικού να
συμμορφωθούν στην ανωτέρω ανακοίνωση, δίνεται μεταβατικό στάδιο ενός μήνα
από 1/6/2018 έως και 30/6/2018.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Posted in Uncategorized by