Π.Φ.Σ.-ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΣΑΥ

Σεπτέμβριος 17, 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                             Αθήνα: 17/09/2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑ| ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1095965
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Δ|Ο|ΚΗΤΗΣ ΠΡΟΣ:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ|ΚΟ
104 31, Αθήνα ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΠΔΔ

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε το πρώην ΤΣΑΥ δεν είχε προχωρήσει επαρκώς στην υιοθέτηση
τεχνολογικών λύσεων με αποτέλεσμα, η πληροφορία για τις οφειλές των ασφαλισµένων
του µέχρι την 31.12.2016 να μην είναι διαθέσιμη ή ορθά ψηφιακά αποτυπωμένη και να
απαιτείται συχνά η αναζήτηση στο φυσικό αρχείο.
Η νέα διοίκηση του ΕΦΚΑ, η οποία ανέλαβε μόλις στις 19.8.2019, αντέδρασε άµεσα
μόλις ενημερώθηκε για το πρόβλημα.
Σε συνεργασία και με την άµεση ανταπόκριση του εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων κατατέθηκε νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 64 του
Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου, …το://ιΝιΝνν.ορεπκον.ςΓ/γροίειτ/?ρ=1Ο428 ) με την οποία
ορίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία της 30.9.2019, αφορά µόνο το πρώτο βήµα του
αιτήµατος προσδιορισμού των οφειλών και ότι η υποβολή της αίτησης ένταξης της
ρύθμισης θα μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2019.
Με το τρόπο αυτό μπορούν όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ ανεμπόδιστα να
κατοχυρώσουν την ένταξή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων μέχρι 30.9.2019 και στη
συνέχεια ο ΕΦΚΑ θα προχωρήσει στον ορθό υπολογισμό των οφειλών.

 

Ο ΔίΟ|ΚΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

Posted in Uncategorized by