Π.Φ.Σ.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ιανουάριος 28, 2020

Αθήνα, 28/1/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Δελτίο Τύπου

Συνάντηση για το μεγάλο θέμα των ελλείψεων πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη στο   Υπουργείο Υγείας παρουσία του Υπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια , τον   Υφυπουργό κ. Βασίλειο Κοντοζαμάνη και του προέδρου του ΕΟΦ κ Δημήτρη   Φιλίππου και αντιπροσωπείας του ΠΦΣ με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Απόστολο  Βαλτά.
Η αντιπροσωπεία του ΠΦΣ κατέθεσε στοιχεία για το μεγάλο εύρος των ελλειπτικών  φαρμάκων και σειρά προτάσεων για την επίλυση του διαχρονικού αυτού   προβλήματος και είναι οι εξής :

1. Απαγόρευση των εξαγωγών για ένα διάστημα όχι μικρότερο των 5 μηνών
για αποδεδειγμένα ελλειπτικά φάρμακα σύμφωνα και με στοιχεία που θα
καταθέτει ο ΠΦΣ
2. Παράταση ισχύος εκτέλεσης των συνταγών που αφορούν ελλειπτικά
φάρμακα
3. Για τα αποδεδειγμένα ελλειπτικά φάρμακα να δίνεται η δυνατότητα στον
ασθενή να επιλέγει τα φάρμακά του ακόμα και στις περιπτώσεις που
αναγράφεται η εμπορική ονομασία
4. Εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλη την αλυσίδα διακίνησης του
φαρμάκου και αυστηρή εφαρμογή της προβλεπόμενης νομοθεσίας για την
τήρηση των αποθεμάτων

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα και
θετικά την πρόκληση των ελλείψεων. Η ταλαιπωρία των ασθενών πρέπει να
λάβει τέλος.
Η πρόσβαση του ασθενούς στο φάρμακο του και η διασφάλιση της δημόσιας
υγείας είναι καθήκον μας.

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2020

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης
Κοντοζαμάνης πραγματοποίησαν σήμερα συνάντηση εργασίας με τον
Πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολο
Βαλτά και εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου και με τον Πρόεδρο του  Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων Δημήτρη Φίλιππου.

Στη συνάντηση αποφασίστηκαν τα εξής:
 Απαγόρευση εξαγωγών των φαρμάκων που είναι αποδεδειγμένα σε
έλλειψη, για όσο χρειαστεί.
 Εντατικοποίηση ελέγχων, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για
τη διασφάλιση της επάρκειας των αποθεμάτων, όπως ορίζει ο νόμος.
 Λήψη συγκεκριμένων μέτρων, μέσω της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης, που θα διασφαλίσουν την πρόσβαση του ασθενούς,
στο φάρμακο που έχει ανάγκη.
 Δυνατότητα παράτασης χρονικής ισχύος των συνταγών, σε φάρμακα
που αποδεδειγμένα είναι σε έλλειψη.

Posted in Uncategorized by