Π.Φ.Σ.-ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Οκτώβριος 19, 2017
 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι

Ταχ. Κώδικας: 15123

Πληροφορίες: Δ. Τσαντές, Ε. Τζιβάνη

Τηλ: 210 8110653, -649, Φαξ: 210 8110694

E-mail: d6@eopyy.gov.gr

 

Αθήνα   18/10/2017

 

Αρ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/Γ55/22οικ.42806

 

ΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την έκδοση του ΦΕΚ3491/Β/5-10-2017»

 

Θέτουμε υπόψιν σας την έκδοση της με αρ. 40025 Απόφασης του Προέδρου του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3491/Β/5-10-2017), σχετικά με την έγκριση των τιμών αποζημίωσης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (επτά πίνακες). Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των τιμών που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2017.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

         

                                                                                                                                                                       ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ

Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

 

 

Posted in Uncategorized by