Π.Φ.Σ.-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ