Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ