Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΩΝ

Αύγουστος 2, 2018

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ  

 

Σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ Α΄ 140/01.8.2018), όπου αφενός μεν με το άρθρο 5 παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 1963/1991 (η οποία επίσης είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 257 του Ν. 4512/2018), ενώ με την παρ. 2 προβλέπεται μεταβατική προθεσμία.

         Καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση του διευρυμένου ωραρίου που δηλώνουν τα φαρμακεία. Συγχρόνως προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του δηλωθέντος διευρυμένου ωραρίου, καθώς επίσης προβλέπεται προθεσμία 10 ημερών από την δημοσίευση του Νόμου, εντός της οποίας τα φαρμακεία μπορούν να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν τις δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου που είχαν υποβάλει.

 

Επειδή όλοι έχουμε καταθέσει τις νέες δηλώσεις μέχρι και για τον Οκτώβριο , όποιος  θέλει να δηλώσει νέο ωράριο μπορεί να το κάνει σε 10 ημέρες ,δηλαδή μέχρι 11/8/2018.

Posted in Uncategorized by