Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ