Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Ιανουάριος 13, 2020

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

 

Οι συνταγές Αναλωσίμων ,   ΤΥΠΕΤ και  ΕΔΟΕΑΠ , αποστέλλονται στον σύλλογο  από τις 1 έως και τις 10 κάθε μήνα , οι εκπρόθεσμοι φάκελοι θα επιστρέφονται.

  • Στους φακέλους των Αναλωσίμων θα πρέπει να υπάρχει και ένα  αντίγραφο του τιμολογίου , εκτός φακέλου.
  • Στους φακέλους ΤΥΠΕΤ και  ΕΔΟΕΑΠ      αντίγραφο τιμολογίου και αντίγραφο  της συγκεντρωτικής κατάστασης , εκτός φακέλου.

 

  1. Οι δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου  που συγκεντρώνονται κάθε δίμηνο από τον σύλλογο ,   παραλαμβάνονται  από   την  Διεύθυνσης Υγείας   βάσει νόμου τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου ,εγκρίνονται  και αναρτώνται στην  Διαύγεια.  Για αυτό τον λόγο  θα πρέπει να τηρείται η  προκαθορισμένη  ημερομηνία . Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές από τον Σύλλογο και την Αρμόδια Περιφέρεια.

 

Από τον Συλλογο

 

Posted in Uncategorized by