Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΤΥΠΕΤ ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Ω3