Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Δεκέμβριος 20, 2019

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ   

Περιπτώσεις, για τις οποίες η  συνταγογράφηση  εξακολουθεί να γίνεται όπως και πριν, με χειρόγραφες κόκκινες, μονόγραμμες/δίγραμμες, γιατί το μηχανογραφικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ δεν έχει προσαρμοστεί στις διατάξεις του νέου Ν.4600/2019   είναι:

 

Ασφαλισμένοι φορέων (πχ ΥΠΕΘΑ – ΓΕΑ, ΓΕΝ, ΓΕΣ , Τράπεζα της Ελλάδος) που δεν έχουν ενταχθεί  στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

  –  Πολίτες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν κατέχουν   ΕΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας)

Μετανάστες, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ

-Ασθενείς για τους οποίους εισάγονται εκτάκτως και ατομικά μέσω ΙΦΕΤ ναρκωτικά φάρμακα εξωτερικού (μικροδέματα).

  – Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε δημόσια νοσοκομεία (αφορά για εσωτερική διακίνηση των  σκευασμάτων εντός του νοσοκομείου) ή ιδιωτικά θεραπευτήρια (που προμηθεύονται για τους ασθενείς τα φαρμακευτικά αυτά σκευάσματα από ιδιωτικά φαρμακεία).

   –  Συνταγές που εκδίδονται από κτηνιάτρους

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η συνταγογραφηση πρέπει να είναι ηλεκτρονική.

Posted in Uncategorized by